Search for:
  • Home/
  • Uncategorized/
  • ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ High security ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਲਾਨ

ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ High security ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਉਜਾਲਾ ਨਿਊਜ਼

ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ High security ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਲਾਨ ਭਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰੀ ਹਰਜਾਨਾ
ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਆਈ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੇਖੋ ਸਿਦੀਆ ਤਸਵੀਰਾ।