Search for:
  • Home/
  • Uncategorized/
  • ਜਲੰਧਰ (ਰਾਹੁਲ ਕਸ਼ਯਪ) ਥਾਣਾ ਬਾਰਾਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੀਤਾ ਲਾਇਸੰਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ, 6 ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਖੋਲ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਰੇ ਵਜਨਦਾਰ ਕੜੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਲੰਧਰ (ਰਾਹੁਲ ਕਸ਼ਯਪ) ਥਾਣਾ ਬਾਰਾਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੀਤਾ ਲਾਇਸੰਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ, 6 ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਖੋਲ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਰੇ ਵਜਨਦਾਰ ਕੜੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਉਜਾਲਾ ਨਿਊਜ਼

ਜਲੰਧਰ (ਰਾਹੁਲ ਕਸ਼ਯਪ) ਥਾਣਾ ਬਾਰਾਦਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੀਤਾ ਲਾਇਸੰਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ, 6 ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਖੋਲ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਰੇ ਵਜਨਦਾਰ ਕੜੇ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।